PLAY.NOW

Revolúcia v tréningu emocionálnej inteligencie

Zážitková hra pre zamestnancov inovatívných spoločností

Položili ste si niekedy otázku, v čom spočíva rozdiel medzi úspešnou a neúspešnou spoločnosťou? Prekvapivo pre dosiahnutie úspechu stačia malé vylepšenia. Práve tieto malé detaily robia veľký rozdiel. Množstvo informácií, komplexnosť a rýchlosť zmien, s ktorými sa denne v práci stretávame sa nezníži. Pracovať viac, pracovať rýchlejšie a pracovať ťažšie nie je dlhodobo udržateľné. Rýchlosť nie je riešením zložitosti.

Ďalším faktom je, že stále väčšie množstvo pracovných procesov je automatizovaných. V tomto sú si spoločnosti rovné, nie je tu priestor na veľké vylepšenia, ktoré by zabezpečili prežitie spoločnosti na trhu. Preto sa musí zmeniť niečo na osobnej úrovni, na úrovni zamestnancov.

Mnohé spoločnosti už uvedené pochopili a množstvo z nich dnes investuje veľké sumy peňazí práve do vzdelávania svojich zamestnancov. To však zďaleka nie je dostačujúce. Nesmierne dôležitá je skutočnosť, do akého vzdelávania spoločnosť investuje. Ak spoločnosť nesleduje výskumy a trendy v oblasti vzdelávania zamestnancov a nevzdeláva zamestnancov efektívne, náklady na vzdelávanie neprinesú svoje ovocie vo forme produktivity a úspechu spoločnosti.

Podľa najnovších vedeckých výskumov, jedným z kľúčov  úspechu spoločnosti je výška emocionálnej inteligencie zamestnancov. Jedná sa o najlacnejšiu a najúčinnejšiu metódu na trhu odskúšanú na niekoľko stotisíc zamestnancov po celom svete. Vedci pri skúmaní emocionálnej inteligencie zistili nasledovné skutočnosti:

• 90% z najúspešnejších ľudí má vysokú emocionálnu inteligenciu

• emocionálna inteligencia je zodpovedná za 58% nášho pracovného výkonu

• ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou zarábajú o 29.000 € ročne viac ako ľudia s nízkou emocionálnou inteligenciou

• emocionálna inteligencia je dôležitejšia ako akademická inteligencia (IQ)

• emocionálnu inteligenciu je možné zvýšiť.

Zvýšte aj vy emocionálnu inteligenciu svojich zamestnancov a zabezpečte si tým úspech vašej spoločnosti. Zaveďte do vašej spoločnosti vzdelávanie, ktoré je efektívne a vedecky podložené. My vám pri tom budeme asistovať.

Prostredníctvom nášho programu PLAY NOW, vám pomôžeme do pracovného aj osobného života zaviesť zručnosti, ktoré zodpovedajú vysokej emocionálnej inteligencii. Pomáhame zamestnancom a spoločnostiam vydať zo seba to najlepšie, zvnútra von. Absolvovaním programu prejde jednotlivec a aj spoločnosť „životnou zmenou“. Náš program PLAY NOW je založený na najnovších výskumoch špičkových odborníkov z oblasti neurovedy, emocionálnej inteligencie, pozitívnej psychológie a všímavosti. Jedná sa o spôsob, ako pomôcť zamestnancom zvládať všetky úlohy a zmeny na pracovisku.

Výsledky programu PLAY NOW sa ukážu na výkone Vašich zamestnancoch a budú mať vplyv na nasledovné oblasti:

– samostatnosť

– sebadôvera

– rozhodovacie kompetencie a prevzatie zodpovednosti za seba

– dôvera vo vlastnú prácu a spolupatričnosť za spoločnosť

– stanovenie vlastných priorít

– zvýšená produktivita

– schopnosť účinne reagovať na rôzne výzvy a požiadavky

– jasná a efektívna komunikácia

– lepšie sústredenie, inovatívne a kreatívne myslenie

– kritické myslenie

– aktívne počúvanie

– odolnosť voči stresu a zmenám

– vynikajúca tímová spolupráca a efektívne riadenie

– otvorenosť voči kritike

Program PLAY NOW obsahuje:

V rámci programu PLAY NOW, ktorý vychádza zo štyroch zdrojov poznatkov – neurovedy, emocionálnej inteligencie, pozitívnej psychológie, všímavosti, sme pre Vás pripravili:

        – 1 test

        – 2 úlohy denne (10 – 15 min denne)

        – 3 mesiace

        – individuálny prístup

A to všetko s garanciou radikálnej zmeny vo vašej spoločnosti.

Výhody programu:

– nie je potrebné nikam chodiť

– krátke úlohy a aktivity (10 – 15 min. denne)

– postupné prirodzené získanie a zachovanie nových efektívnych zvykov

– prístup do podpornej skupiny

Tento štýl vzdelávania uplatňujú:

Dôležitosť emocionálnej inteligencie zamestnancov a potrebu jej rozvíjania si uvedomujú aj veľké svetové firmy. Spoločnosti, ktoré jej venujú patričnú pozornosť, dosahujú nadpriemerný rast produktivity, práce a tržieb. Sú to napríklad:

 – Google 

 – LinkedIn

 – Ford

 – SAP

 – American Express

 

Skúsenosti:

Vyše 5 000 účastníkov absolvovalo naše inovatívne programy. 

Klient: Tomáš Hegedüš, riaditeľ CBRE o programe PLAY NOW

Každý deň mi boli doručené úlohy. Rýchlo som si na to zvykol , príde mi to ako najpraktickejšia forma vzdelávania

• Prínos v práci aj v súkromí: naučilo ma to lepšie sa sústrediť, prioritizovať veci, lepšie zvládať stres a negatívne emócie.

• Výhoda programu: nejedná sa len o pár dňové školenie, ale úlohy sú rozvrhnuté na každý deň počas 3 mesiacov, vďaka tomu sa všetko dostane hodne pod kožu.

• Mnoho z toho, čo som sa naučil používam denne , napríklad dychové cvičenia a nástroje na zvládanie ľudí, ktorí mi nie veľmi sedia.

• Každému, kto si tým poctivo prejde, to veľa dá.

Garancia vrátenia peňazí:

Platíte len v prípade, že účastníci dosiahnu výsledok, ktorý bol programom stanovený.

Objednávkový formulár: